Chief (Nkosi) Sango Patekile Holomisa of AmaHegebe clan under Thembu kingdom, South Africa

HRH Chief (Nkosi) Sango Patekile Holomisa is the current chief or Nkosi of AmaHegebe clan under Thembu kingdom (abaThembu), South Africa. ....

Up ↑

error: Content is protected !!